Cursus EHBO en Levensreddend Handelen – dinsdag 27 september 09:30 – 12:30 uur
23 September

Cursus EHBO en Levensreddend Handelen – dinsdag 27 september 09:30 – 12:30 uur

Iedereen kan er op de sportvelden mee te maken krijgen: een sporter, toeschouwer of scheidsrechter komt in een levensbedreigende situatie. Wat doe je dan als bijstander? Speciaal voor dit soort situaties biedt KLIK vrijwilligers een verkorte cursus EHBO en levensreddend handelen. Deze cursus is door verschillende artsen met werkervaring op de Spoedeisende hulp ontworpen. In deze korte cursus leer je hoe je moet handelen in geval van een medische noodsituatie. De onderwerpen zijn gekozen op basis van hoe vaak ernstige aandoeningen voorkomen én of iemand zonder medische vooropleiding toch het verschil kan maken. Iedere vrijwilliger uit Schiedam, Vlaardingen of Maassluis kan zich aanmelden. Op dinsdagochtend van 09:30 tot en met 12:30 uur word je verwacht op het stadhuis van Maassluis. We beseffen dat dit kort dag is, maar we hopen alsnog dat we hiermee een mogelijkheid bieden voor sportvrijwilligers die de ambitie hebben om EHBO toe te eigenen.

 

Inschrijven? Dat kan via deze link -> EHBO en levensreddend handelen ~ KLiK (klikvrijwilligers.nl)