LIDMAATSCHAP

CONTRIBUTIES HC SCHIEDAM SEIZOEN 2022-2023

 

  

Categorie

leeftijd per 01-09

Bedrag

Bij incasso*

SENIOREN

Senioren

 

> 22 jaar

 

350,-

 

340,-

Jong senioren

18-21 jaar

325,-

315,-

PT-senioren

> 22jaar

210,-

200,-

PT-jong senioren

18-21 jaar

200,-

190,-

PT is bedoeld voor mensen die vanwege hun werk (bijvoorbeeld in de zorg) niet alle trainingen/wedstrijden mee kunnen doen. Aanvragen via [email protected]

 

Trainingslid

>18 jaar

185,-

175,-

Zaalhockey (kosten p.p.)

>18 jaar

60,-

 

Zaalhockey PT (kosten p.p.)

>18 jaar

45,-

 

Trimhockey (trainingslid)

> 35 jaar

175,-

160,-

Trimhockey (training en wedstrijden)

> 35 jaar

250,-

240,-

Basislid**

>18 jaar

135,-

125,-

JUNIOREN (incl. zaalhockey)

 

 

 

Onder 18

16-17 jaar

355,-

345,-

Onder 16

14-15 jaar

335,-

325,-

Onder 14

12-13 jaar

310,-

300,-

Onder 12

10-11 jaar

290,-

280,-

Onder 10

9 jaar

260,-

250-,

Onder 9

8 jaar

245,-

235,-

Onder 8

7 jaar

220,-

210,-

Onder 7

6 jaar

195,-

185,-

Trainingslid jeugd

6-17 jaar

135,-

125,-

 

TOESLAGEN SELECTIE JEUGD LIJNTEAMS

J O18-1, J O16-1, J O14-1, J O12-1, M O18-1, M O16-1, M O14-1, M O12-1                                € 125,-

 

TOESLAGEN SELECTIE JEUGD OPLEIDINGSTEAMS

J O14-2, , M O16-2, M O14-2, M O12-2                                                                                                             95,-

 

De toeslagen worden bij afgegeven incasso altijd in de eerste termijn verrekend. In de toeslagen zitten de extra begeleiding en trainingen, op zowel veld als in de zaal, verdisconteerd.

 

JONGSTE JEUGD

Hockeyschool powered by Panasj (incl. shirt)        3-5 jaar                                   € 170,-                   € 160,-


G-HOCKEY                                                                         alle leeftijden                     € 85,-                      € 75,-

 

Inschrijfgeld

alle leeftijden

40,-

Familiekorting, vanaf 3e lid

alle leeftijden

10,-

 

*             HC Schiedam geeft sterk de voorkeur aan het innen van de contributie via een door het lid afgegeven incassomachtiging. Hierbij wordt de contributie in drie termijnen afgeschreven. Indien u een incassomachtiging afgeeft krijgt u € 10,- korting op de contributie.

 

**           Volwaardig lidmaatschap als niet spelend lid van de HC Schiedam;

Geeft recht op toegang tot alle evenementen en activiteiten waar spelende leden ook recht op hebben;

Geeft recht op toegang tot ALV incl. stemrecht;

Het basislid ontvangt alle communicatie (nieuwsbrieven) die alle leden ontvangen; Basisleden kunnen zich opgeven voor vrijwilligerswerk of commissiewerkzaamheden binnen de vereniging.

 

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan uiterlijk op 31 mei van elk kalenderjaar. De club stelt het op prijs als opzeggingen zo snel mogelijk doorgegeven worden. Dit kan via een mail aan: [email protected]

 

CONTRIBUTIE BOOTCAMP HC SCHIEDAM SEIZOEN 2022-2023

 

Kosten per blok                                                                                                                € 110,-

Kosten per seizoen (3 blokken)                                                                                      € 275,-

Kosten inschrijving niet HCS leden                                                                              €  10,-

LIDMAATSCHAP